BCSA kent als geen ander de problematiek van IT-beheer binnen het MKB. Veel van onze huidige opdrachtgevers leggen de verantwoordelijkheid voor het functioneren van hun IT-infrastructuur in onze handen. Wij stellen ons ten doel ICT voor u te laten werken. Een motto dat wij in de praktijk ten uitvoer brengen door het aandurven van verantwoordelijkheden en het flexibel - op maat - aanbieden van onze diensten. Voor het systeembeheer staat de klant een pool van ervaren systeemmanagers ter beschikking. Deze kunnen worden ingezet middels systeembeheercontracten of op oproepbasis.

Veelal maken wij gebruik van remote beheer. Dat bespaart tijd en geld. Met onze systeembeheercontracten zit u niet vast aan langlopende overeenkomsten, maar u bent wel verzekerd van deskundige hulp mocht het komen tot mankementen. Omdat wij graag werken met de zekerheid dat wij zo min mogelijk worden geconfronteerd met storingen door apparatuur stellen wij een aantal minimale eisen aan netwerken. Dit is ook in uw eigen belang.

Een gedegen netwerk zal minder ten koste van de arbeidsproductiviteit gaan omdat uw mensen doorgaans door kunnen werken, immers, als er geen uitval is heeft men ook geen reden om niet te werken. U bespaart ook geld want u hoeft ons niet te laten komen. Wij streven naar transparante netwerken die weinig onderhoud vergen. Wij hebben ervaren dat dit ook BCSA op de lange duur meer rendement en een grote schare tevreden klanten oplevert. U krijgt altijd eerst een prijsopgave indien er apparatuur en/of onderdelen vervangen moeten worden. Tevens bieden wij twee verschillende service support contracten aan, bestaande uit een uren strippenkaart (vooraf ingekochte uren) of een (nader te bepalen) vast bedrag per maand.